PAYT-System er et system til udregning af vægtbaserede affaldsgebyr - hver container vejes ved indsamlingen, og ejeren betaler pr. kilo indsamlet affald.

Botek PAYT-System

Mængdebaseret affaldsafregning

PAYT-Systemet er et system til udregning af vægtbaserede affaldsgebyr - hver container vejes ved indsamlingen, og ejeren betaler pr. kilo indsamlet affald.
Det ansporer til minimering af affaldsmængden, øget affaldssortering, hjemmekompostering og genanvendelse.

PAYT-Systemet er designet til at øge effektiviteten ved at vise de korteste kørselsruter, reducere antallet af containere, der ikke bliver tømt, undgå betjening af ikke-betalende kunder og kontrollere de udførte indsamlinger.

For at det er muligt at fakturere kunderne efter vægt, er det vigtigt at knytte hver container til en kunde. Det sker vha. et unikt id, der er lagret i et RFID-mærkat, der registreres ved afhentningen.

PAYT-Systemet på køretøjet omfatter en pc med digitale kørselsruter, RFID-læsere til identifikation af containerne og udstyr til vejning af affaldet. Oplysninger om hver indsamling registreres automatisk sammen med eventuelle afvigelser og GPS-positionen, der rapporteres til kontoret i realtid.

Et affaldsgebyr, du selv kan påvirke 

Gennem PAYT-systemet får du kontrol over arbejdsgangene i forbindelse med indsamlingen, og du kan bruge systemet til både fakturering af kunderne og betaling af underleverandører for tjenesteydelser, der er udført og registreret.

Produkter - Botek vejesystem til lastbiler

Vil du se vores foreskellige Botek produkter? Læs mere under> Botek vejesystemer til lastbiler

Smarte features

  • Mere effektive arbejdsgange
  • Alle kunder betaler for udførte tjenester - ingen gratister
  • Mindre mængde af usorteret affald
  • Lavere omkostninger til behandling
  • Øget sorteret salgsbart affald
  • Højere indtægter ved salg af affald
Botek-PAYT-system.png

Læs brochure

PAYT-System

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt