Vejesystem for Baglaster

Dynamisk vejning af affaldsspand på kun 7 sekunder

Liftvejesystem vejer dynamisk affaldsspanden i én jævn, kontinuerlig bevægelse – helt uden stop undervejs. Det tager blot 7 sekunder fra start til slut af vejningen, hvilket giver en besparelse på 6 sekunder ved hver vejning. Med 600 vejninger er dette en besparelse på 1 time for hvert mandskab på bilen – svarende til typisk 300.000 kr. pr. år!

Vejesystemet, der er et on-board system, som er integreret i skraldebilen, håndterer både automatisk vejning af affaldsbeholdere, identifikation af affaldsbeholdere via RFID og digitale kørelister.

Hver beholdertømning registreres elektronisk med tillægs-information som GPS-position og evt. undtagelser, som rapporteres tilbage til kontoret i realtid.

RFID-systemet øger effektiviteten ved bl.a. at reducere antallet af glemte affaldsbeholdere, forhindre tømninger hos ikke-betalende kunder og verificere udførte tømninger.

Vejesystemet forbedrer nøjagtigheden ved at registrere overfyldte affalds- beholdere og tilvejebringer samtidig korrekte vægtdata til fakturering, hvilket kan give kunderne et incitament til en bedre sortering af genbrugsmaterialer og derved reducere udgifterne til affaldshåntering.

Med EU-godkendelse

Liftvejesystemet har EU-godkendelse i overensstemmelse med OIML R51-1 (2006) til klasse Y (a) og Y (b) for automatiske vægte.

Beholdervægt

Beholdervægten, der er monteret imellem liften og griberen, vejer affalds- beholderen før og efter tømning, og registrerer nettovægten af indholdet. Den består af vejeceller, kabler samt veje-instrument og er forberedt for tilslutning til
RFID-system.

RFID-system

RFID-antenner, monteret på den bagerste beholderlift på skraldebilen, aflæser den unikke kode fra affaldsbeholderens RFID-transponder, mens beholderen tømmes.

Systemet indsamler og gemmer alle oplysninger og evt. undtagelser kan nemt tilføjes, f.eks.: blokeret, overfyldt eller beskadiget affaldsbeholder.

RFID-systemet består af antenner til chipnest, læsere, kabler og en on-board computer, der anvendes til ruteplanlægning samt til automatisk data-indsamling af RFID og vægtresultater. Disse data som danner grundlag for statistikker og fakturering.

RFID-systemet kan også tilkobles andre vejesystemer.

Smarte features

  • Dynamisk løft og vejning uden stop
  • Automatisk dataregistrering
  • Digitale kørelister
  • Realtidsvisning af data
  • Driftsikkert system og robuste analoge vejeceller med lang levetid
  • Godkendt til vejning til salgsbrug
Botek-vejesystem-til-baglaster.png

Læs brochure

Vejesystem for Baglaster

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt