Automatiska vägnings- och sorteringssystem

Scanvaegt Systems automatiska vägnings- och sorteringssystem hanterar varierande jobb t.ex viktsortering, batchning till en minimivikt och styrning av fyllningsprocesser med feed-forward och feed-backward.

Systemen kännetecknas av en unik precision, hög hastighet och en modulstruktur som möjliggör enkel integration i befintliga produktionslinjer samt en hygienisk design för enkel rengöring.

Våra produkter representerar en kraftfull lösning för viktskillnad och hjälper dig att uppnå exakt produktvikt, minska "give-away", förbättra effektiviteten och därigenom öka vinsten.

Kontakt